Nhà xe giường nằm Long Khánh đi Lào

  • Tuyến Huế - Diễn Châu - cửa khẩu Nậm Cắn - Xiêng Khoảng - Luangprabang
  • Khởi hành đi từ Huế đi Luangprabang chuyến duy nhất 17.00 chiều thứ 7 hàng tuần
  • Khởi hành từ Luangprabang về Huế chuyến duy nhất 18.00 chiều thứ 4 hàng tuần
  • Liên hệ số Việt Nam: 0923208979
  • Liên hệ số Lào: 02098273396 - 02095533999