XE PHƯƠNG TRANG

Lịch trình< : Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-7h30-8h-15h-17h-19h  Mũi Né 0h30-8h-9h-11h-113h30-14h

Điện thoại : 08 38309309

XE MINH TƠ

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 12h30 Sài Gòn 19h

Điện thoại: 063 3894280 - 0918 853010 - 0974 885844

XE ĐÔNG HƯNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Rí - Chợ Lầu - Liên Hương

Giờ xuất bến :Sài Gòn từ 6h-19h30 Phan Rí: 4h-5h-8h-11h-21h-23h Liên Hương: 7h30-11h -21h-23h30

Điện thoại : 0916 727727 - 062 3970970 - 062 3950950

XE SANG HUY

Lịch trình : Sài Gòn - Tánh Linh

Giờ xuất bến : Sài Gòn 6h đến 9h Tánh Linh 12h30 đến 14h

Điện thoại :  0917 151242

XE HẠNH CAFE

Lịch trình :  Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 15h30 Mũi Né 8h

Lịch trình :  Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : 2h-14h

Điện thoại : 08 39205679 - 062 3847347 - 058 3527466

XE QUANG VINH

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 6h30-7h Sài Gòn 13h30-14h20

Điện thoại: 062 3891772 - 0924 975924 - 0919 398996

XE TÂM HẠNH

Lịch trình : Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến :  Sài Gòn: 8h1 -9h-15h-20h30 Mũi Né 1h-8h30-13h30-17h

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h15-9h-15h-20h15-21h15 Phan Thiết 9h-14h-17h30-2h

Lịch trình : Đà Lạt - Mũi Né

Giờ xuất bến : 1h30-7h30

Lịch trình :  Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : Mũi Né 1h-13h30 Nha Trang 8h-20h30

Điện thoại : 08 39205653 - 063 3828383(Đà Lạt) - 062 3847561(Mũi Né) - 058 3527525(Nha Trang)

XE HOÀNG ANH

Lịch trình : Sài Gòn - Đức Linh

Giờ xuất bến : Liên hệ

Điện thoại : 0983 440533 - 0909 722980

XE HOÀNG DŨNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-3h Sài Gòn 11h-12h

Điện thoại : 0913 932441

XE XUÂN CẨM

Lịch trình :  Bắc Ruộng - Tánh Linh - Căn Cứ 6 - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Chợ Huy Khiêm 1h Sài Gòn 6h

Điện thoại : 062 3891529 - 0913 664322

Lịch trình :  Bắc Ruộng - Tánh Linh - Căn Cứ - Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 0h30-7h Tánh Linh 1h30-7h40 Sài Gòn 8h45-14h50

Điện thoại : 0913 664322 - 0123 3353431

Lịch trình : Bắc Ruộng - Tánh Linh - Gia An - Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 8h40 Tánh Linh 10h Gia An 10h20

Điện thoại : 0122 4662255

XE QUANG THẠCH

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Liên hệ

Điện thoại : 0913 664338

XE QUỐC PHÚ

Lịch trình : Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Long Hải 5h50 Phan Thiết 11h20

Điện thoại : 0938 274767 - 0909 219977

Lịch trình : Vũng Tàu - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Vũng Tàu 5h20 Phan Thiết 12h20

Điện thoại : 0938 274767 - 0918 070321

XE PHƯƠNG UYÊN

Lịch trình : Liên Hương-Phan Rí-Chợ Lầu-Hòa Đa-Lương Sơn-Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Liên Hương 9h-22h-23h Sài Gòn 10h-12h-21h

Điện thoại: 062 3850954 - 0916 377929 - 0918 034750

XE THANH NGỌC

Tuyến Sài Gòn - Hàm Tân - La Gi

Ra vào Sài Gòn tại bến xe Miền Đông.

Điện thoại: 0169.4444.196

XE MỸ LINH

Lịch trình : Phan Thiết - Nha Trang

Giờ xuất bến : Phan Thiết 6h-6h30 Nha Trang 12h-13h

Điện thoại: 062 3838527 - 0918 591656 - 0979 015558

XE VIỆT YÊN

Lịch trình : Bến xe Miền Đông - QL20-Đakai-Sùng Nhơn-Đức Phú-Nghị Đức-Đức Tân-Bắc Ruộng-Huy Khiêm

Giờ xuất bến : Sài Gòn 15h Bắc Ruộng 8h

Điện thoại: 0909 523197 - 0982 519719

XE TRUNG NGA

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-4h-9h30 Sài Gòn 9h30-12h-14h-17h

Điện thoại : 0903 009494 - 0903 041414  - 062 3829182

XE TÂN ĐÔNG PHƯƠNG

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h Bắc Ruộng 13h

Điện thoại: 0918 883667 - 0935 047953

XE HỒNG HIỂN

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 6h-7h-8h Sài Gòn 12h-13h-14h

Điện thoại: 062 3827613 - 0983 829391 - 0919 693738

XE HÒA HIỆP

Lịch trình : Cà Mau - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Cà Mau 19h Phan Thiết 16h30

Điện thoại : 0937 383767 - 0938 595767

Lịch trình : Cà Mau - La Gi (Bình Thuận)

Giờ xuất bến : Cà Mau 20h La Gi 16h

Điện thoại : 0780 3554567 - 0948 022226 - 0948 022228

XE QUỐC HUY

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 5h Sài Gòn 12h30

Điện thoại: 0972 430907

XE VINH HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Hàm Tân

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-9h-11h-13h-15h-17h-19h La Gi 2h-4h-7h-9h-11h-13h

Điện thoại : 062 3606333 - 0907 843333 - 062 3843333

XE VŨ HOÀNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 4h-5h Sài Gòn 13h-14h

Điện thoại: 0918 591791 - 0908 389290

XE HÀ LINH

Lịch trình : Mũi Né - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Mũi Né  1h30-8h30-13h30

Lịch trình : Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : 1h30-13h30

Lịch trình : Mũi Né - Đà Lạt

Giờ xuất bến : Mũi Né 7h-13h

Tuyến Mũi Né đi Đà Lạt:

Điện thoại : 08 35075345 - 062 3700335 - 058 3524877

XE 9 LAN

Lịch trình : Sài gòn - Đức Linh - Vũ Hòa - Gia An - Tánh Linh

Giờ xuất bến : Tánh Linh 12h40-14h10

Phục vụ hai chuyến trong ngày: Sáng Bến xe Miền Đông đi, chiều BX Tánh Linh về.

Điện thoại : 0937 674746 - 0933 951519 - 0909 103259 - 0986 683998

XE THÀNH THỦY

Lịch trình : Sài Gòn - Tánh Linh - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 3h40-5h Sài Gòn 11h20-12h50

Điện thoại: 0939 432738 - 0122 8855984

XE KUMHO SAMCO

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-8h-9h-10h-12h-13h-14h-15h30-16h30-18h Phan Thiết  2h-7h-8h30-10h-12h30-13h-14h-15h30-17h

Điện thoại : 062 3834000

Lịch trình : Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h-15h30 Mũi Né 9h-13h30

Điện thoại : 062 3849676

XE NGỌC HÙNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 12h30 Mũi Né 7h

Điện thoại: 0918 620255 - 0169 9449370

XE TUẤN HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-3h-5h-9h Sài Gòn 9h-11h-15h-17h

Điện thoại : 062 3816989 - 0919 003344 - 0977 747476

XE VƯỢNG PHÁT

Lịch trình : Bắc Ruộng - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 6h Sài Gòn 13h30

Điện thoại: 0169 9712226  - 0167 3883857

XE SANG HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Căn Cứ - Tánh Linh - Bắc Ruộng.

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 0h30-4h20-6h30 Sài Gòn 10h-13h15h

Điện thoại: 062 3891535 - 0919 331599.


XE HÀ NỘI – LÀO

Hà Nội – Viêng Chăn 0914425788 / 02439998087 | HN – XiêngKhoảng 0914425788 / 02439998087 | Hà Nội – Luangprabang 0914425788 | Hà Nội – Savannakhet 0914425788 | Hà Nội – Thakhek 0914425788 | Hà Nội – VangVieng 0914425788 | HN – Muang Khoua - Oudomxay 0914425788 | Hà Nội - Cửa Khẩu Lao Bảo 0914425788

XE NGHỆ AN - LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ NGHỆ AN ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Xe Thương Thường 0915958787 - 0986110083 | Xe khách Cường Quyết 0978 976 988 - 0947755656 | Xe Hải Ngân 099523666 |  Cường Tuyết 02056784545 | Xe Lữ Hùng 0969892109 – 95603836 | Xe khách Hùng Hoa 0987632333 - 0976898689

XE ĐÀ NẴNG – LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ ĐÀ NẴNG ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Đi Viên Chăn: SƠN HƯỜNG 0914.081105 - 0905.677700 | Hải Vân 02363.649.375 | Danatraco 02363680670 | Châu Chinh 0937479647

TUYẾN ĐÀ NẴNG – PAKSE: Tuấn Nam 01229 370037 | Lào Tiển 02362245429

ĐÀ NẴNG – SANAVANKHET: Danatraco 02363680670

XE HỒ CHÍ MINH – CAMPUCHIA - PAKSE, LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ HCM ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Nhà xe Bình Minh đi Pakse, Lào Số điện thoại Việt Nam: 0989475787 – Số điện thoại Campuchia: 855 979397020 - Số điện thoại Pakse 008562091799135 – 008562092419241

XE HỒ CHÍ MINH – CAMPUCHIA ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ HỒ CHÍ MINH ĐI CAMPUCHIA - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

KUMHO BUS 028.6291.5389 - 0945.611.611 | SORYA BUS  090 2575 765 - 0283 9209 438 | Sapaco Tourist 0283920 6706 | LONG PHUONG BUS – MAI LINH 02836061779 - 02839202929

XE GIA LAI - PAKSE ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ GIA LAI - PAKSE - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Nhà xe Việt Lào Express chạy tuyến cố định: Gia Lai - Pleiku-Attapu-ThaTeng-Sekong-Pakse. Xe vẫn chạy đi về mỗi ngày Gia Lai -> Pakse và ngược lại. Xuất bến 6h30 sáng tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Xuất bến 4h30 sáng tại Bến Xe Pakse Lào. Địa chỉ nhận hàng: văn phòng Kiot 39 Bến xe Đức Long Gia Lai. Hotline Tổng đài đặt vé: VN: 0328300360 - 0983214215. LAO: 02098302222 - 02098386888

Xe Tây Nguyên (Gia Lai) - Pakse | Danh sách xe đi Pakse Lào